Magická kyvadla – 2. část

Magická kyvadla – 2. část

V tomto textu navazujeme na první část článku o kyvadlech, kde jsme si popsali kyvadla, jejich historii a využití. V následujícím textu se podíváme na: výběr kyvadla, zda existují předpoklady pro práci s kyvadlem, a také na úvod do práce s kyvadlem. Pokud jste první článek nečetli, najdete ho na tomto odkazu (otevře se v novém okně).

Jak kyvadlo funguje?

Kyvadlo je nevelká zátěž zavěšená na vlákně, řetízku nebo šňůrce. Na začátek bychom měli zmínit, že pro práci s kyvadlem je velmi důležitý následující fakt: Nejenže každý předmět a každého živého tvora lze vnímat prostřednictvím jeho vlastních energetických vibrací, ale podobně lze vnímat rovněž veškeré pocity a myšlenky. A protože energie nemůže jen tak jednoduše zmizet, platí to i pro energii našich myšlenek a pocitů.

Kyvadlo se dává do pohybu nevědomými, bezděčnými aktivitami ruky, která je drží. Svaly uživatele reagují mimoděk, protože jsou navigovány podvědomou myslí.

Kyvadlo umožňuje přístup do našeho podvědomí. Můžeme říci, že je prodloužením naší centrální nervové soustavy. Logicky to tudíž není zdroj, odkud se berou informace. Ty vycházejí z podvědomí a jsou přenášeny nervovým systémem. Vzkazy nervového systému jsou kyvadélkem zesilovány.

Občas bývá předmětem kritiky domněnka, že pokud ovlivňujeme pohyb kyvadla myslí, musí být veškeré poskytnuté informace nezbytně podezřelé. Vlastně je ale pravdou naprostý opak. Kyvadlo dává možnost naslouchat podvědomí, kdykoliv chceme. Podvědomá mysl pak zpřístupňuje universální moudrost, která zná odpovědi na všechno. Z uvedeného vyplývá, že kyvadlu můžeme položit jakoukoliv otázku, jež bude zodpovězena universální moudrostí.

Výběr kyvadla

Názory na ideální kyvadlo se různí. Podle některých názorů jsou důležité jak materiál kyvadla a závěsu, tak jeho adekvátní hmotnost nebo tvar. Jiné názory zase otázku, jaké kyvadlo se hodí nejlépe, ponechávají vědomě otevřenou. Je dobré zdůraznit, že kyvadlo (bez ohledu na velikost, tvar a materiál) je nástroj, který přijímá a zviditelňuje jemné vibrace osoby, jež s ním pracuje. Každé kyvadlo reaguje tedy podle osoby a takřka nezávisle na tom, z jakého materiálu je vyrobeno nebo jak vypadá. Pro první pokusy je tedy relativně jedno, jakému kyvadlu dáte přednost. Hlavně se ale s kyvadlem, jež jste si vybrali, musíte cítit dobře, důvěřovat mu a být přesvědčeni o tom, že slouží pouze pravdě.

Při výběru v obchodě by vás kyvadlo mělo spontánně, anebo lépe řečeno intuitivně oslovit. Poté je dobré provést pár zkušebních otázek. Vezměte si kyvadlo do ruky (správné držení vám poradí v obchodě, více se jím budeme zabývat v dalším čísle časopisu), které vás oslovilo a v duchu se ho zeptejte, jak ukazuje ano, následně jak ukazuje ne. Poté se zkuste zeptat, zda je toto kyvadlo v souladu s vaší osobou. Můžete zkusit i jednoduché kontrolní otázky, např. jestli venku prší apod. Tak si vyzkoušíte reakci kyvadla a zda s vámi „souzní“. Pokud ne, tak zkuste jiné kyvadlo.

Existuje tzv. „kyvadlová“ osobnost? 

Typická osobnost pro práci s kyvadlem neexistuje. Nedá se ovšem popírat, že některé osoby mají pro kyvadlo menší a jiné zase příznivější předpoklady. Stejně jako v jiných oborech i zde lze na talentu pracovat. Jistá citlivost pro práci s kyvadlem je bezpochyby nutná, ale ten, kdo ji má jen málo, by se o práci s kyvadlem tak jako tak nezajímal. Do jaké míry lze svou schopnost k této práci brát vážně, závisí na postoji, s jakým ke kyvadlu přistupujete. 

Kdo je přesvědčen o tom, že práce s kyvadlem je něco směšného, nevědeckého, ten nemůže pochopitelně očekávat, že dospěje k seriózním výsledkům.

Mistrné ovládání kyvadla

K mistrnému ovládání kyvadla je samozřejmě zapotřebí pravidelně s kyvadlem pracovat. Tak jako u čehokoliv jiného, čím více cvičíte, tím kvalitnější výkon podáváte. Až to začnete s kyvadlem poprvé zkoušet, nezůstanete pochopitelně ušetřeni omylů, ale s postupem času jich začne ubývat.

Rychlejšího pokroku docílíte respektováním několika rad:

  • Nikdy nepřistupujte ke kyvadlu lehkovážně. Dokážete-li se rozhodnout sami, bez jeho pomoci, nechte je v taštičce.
  • Nepokládejte dvakrát stejnou otázku při jednom sezení. Naznačili byste tak totiž pochybnosti. Odpovědím, které kyvadlo poskytne, byste měli důvěřovat.
  • Používejte kyvadla výhradně k dobrým účelům.

Mimo tyto instrukce také nedovolte, aby k vašemu kyvadlu měl přístup někdo jiný. Časem se totiž vaše kyvadlo naladí speciálně na vás, takový stav pak nechcete narušit energiemi druhých osob. Pokud kyvadlo nepoužíváte, přechovávejte je ve váčku či taštičce blízko sebe. Tam bude chráněno a drženo stranou od potenciálně škodlivých energií.

Pokračování textu o práci s kyvadlem najdete v dalším článku zde na blogu ❤

Pokud se vám kyvadla líbí a rádi byste si nějaké pořídili na svou osobní praxi, podívejte se na náš eshop na tomto odkazu (otevře se v novém okně) 🕉

Zdroje: Richard Webster, Magické kyvadlo; Nicola Schreiberová, Kyvadlo; Oldřich Rajsigl, Zeptejte se kyvadla; www.pixabay.com.

Napsat komentář

Close Menu