Magická kyvadla – 1. část

Magická kyvadla – 1. část

Objev schopností kyvadla není nový, využívá se jej po celá tisíciletí. Ve starověké Číně se kyvadlo uplatňovalo při zapuzování zlých duchů a při určování, odkud přišli. Starověkým Egypťanům kyvadlo pomáhalo nalézat nejlepší místa pro osev.

Stručná historie kyvadla

Pravděpodobně prvním člověkem, který detailně popsal kyvadlo, byl římský historik Ammianus Marcellinus (již ve 4. stol. n. l.). V díle o historii Římské říše líčí osud skupiny osob zatčených za přípravu atentátu na císaře. Doznání jednoho z konspirátorů hovořilo o knězi, jenž držel prsten zavěšený na tenkém vlákně nad okrouhlou mísou, po jejímž okraji byla rozmístěna písmena abecedy.

Na počátku devatenáctého století začal Ital Francesco Campetti používat kyvadlo ke hledání minerálů a vody ukrytých pod zemí. Praktikovanými aktivitami vzbudil velkou pozornost, pohyby kyvadla se snažila vysvětlit nejedna teorie.

Známým jménem v historii kyvadel je Michel-Eugène Chevreul. O skrytá tajemství se začal zajímat roku 1830, kdy pracoval jako ředitel Pařížského muzea dějin přírody. Kyvadlo jej fascinovalo a studoval jej mnoho let. 

V roce 1834 dospěl ke stanovisku, že pohyb kyvadla působí nevědomá volní síla osoby uživatele. Pokud totiž při bádání upřeně na kyvadlo hleděl, zdálo se Chevreulovi, jako by téměř upadal do transu. To jej přimělo vyslovit závěr, že “mezi prováděním jistých pohybů a příslušnou mentální akcí existuje těsná spojitost, byť vědomí samo nehodlá orgány svalstva velitelsky aktivizovat”.

Kyvadlo prokazovalo svou užitečnost i v době ozbrojených potyček. Za druhé světové války najali Němci proutkaře, aby s jejich pomocí zjistili, kam se pohybují britská vojenská plavidla. Existuje mnoho vyprávění, jak se zásluhou kyvadélek dařilo americkým jednotkám ve Vietnamu objevovat zakopané miny nebo podzemní tunely. Armáda tak používala stejných technických prostředků jako “primitivní” šamani před mnoha tisíciletími.

Dalším známým jménem v historii kyvadel je francouzský fyzik a přírodovědec Jean Bernard Léon Foucalt. Foucaltovo kyvadlo je pojmenováno právě po tomto fyzikovi. Pomocí experimentů s kyvadlem se mu v roce 1851 podařilo prokázat rotaci Země. Foucalt však nebyl jediný, kdo se kyvadlem zabýval. S kyvadlem pracoval i další známý vědec, a to sám geniální Galileo Galilei. Z tohoto vyplývá, že kyvadlo nepatří pouze do “magie”, ale je zároveň nástrojem přírodních věd a techniky.

Siderické kyvadlo

Siderické kyvadlo je těleso či předmět, které působením vaší podvědomé síly, neovlivňované myšlenky a určité dávky záření, vysílané zvenčí, zevnitř, kýmkoliv nebo čímkoliv, je schopno pomocí různých škál pohybů a pomocných tabulek sdělit požadovanou informaci. Tento pojem poprvé použil německý spisovatel Johann Wolfgang von Goethe, který práci s kyvadlem popsal v mistrovském díle německé literatury, v románu Spřízněni volbou. Goethe názorně ukazuje, že člověk je součástí kosmických vibrací.

Co to je radiestezie?

Radiestezie doslova znamená: Citlivost na záření. Je to jednak práce se siderickým kyvadlem, ale také i označení pro vědu, která popisuje, jak lze pomocí vycítění záření z vysílané osoby zodpovědět spoustu otázek, které by vám dotyčná osoba možná niky neřekla. Lze vycítit i možné blížící se nebezpečí nebo špatný či dobrý úmysl člověka, který má s vámi (nebo vy s ním) co do činění. 

Pokud se vám kyvadla líbí a rádi byste si nějaké pořídili na svou osobní praxi, podívejte se na náš eshop na tomto odkazu (otevře se v novém okně) 🕉

Kyvadlo je nástroj, který vám může nesmírně pomoci. Používejte jej moudře a těšte se z mnoha poskytnutých výhod. Sami zjistíte, že možnosti, které kyvadla nabízejí, jsou téměř neomezené. Můžete jimi obohatit váš život v mnoha různých směrech.

Více o výběru a práci s kyvadlem v dalším díle článku ❤

 

Zdroje: Richard Webster, Magické kyvadlo; Nicola Schreiberová, Kyvadlo; Oldřich Rajsigl, Zeptejte se kyvadla; www.pixabay.com.

Close Menu