Karma a zákon příčiny a následku

Karma a zákon příčiny a následku

Rozmohl se nám tady takový nešvar… Je to k neuvěření, ale v našem mírumilovném krámku se krade. Kameny jsou sice ochranné a přinášejí štěstí, ale kamínek, který je ukradený, nepřinese člověku nic dobrého. Kamenné krádeže mne inspirovaly k napsání tohoto článku, který se týká nejen krádeží, ale i činů, které konáme a vlastně i našich zarytých přesvědčení. Podíváme se na zákon příčiny a následku neboli na karmu. Inspirací pro tento článek je kniha „Buddhismus pro zaneprázdněné“, o které se dozvíte více v tomto článku. 

Karma

Karma je sanskrtské slovo, které v doslovném překladu znamená “čin”. Po činu však následuje určitý výsledek. Nebo důsledek. Proto mluvíme o zákonu příčiny a následku.

Nic se neděje nahodile. Všude je přímý vztah mezi příčinou a následkem. S myslí je to stejné. Každá myšlenka, která nás napadne, každé slovo, které vyslovíme, každý čin, který vykonáme, všechno vytváří příčiny. A časem všechny tyto karmické příčiny dozrají a stanou se z nich následky.

V buddhismu se častěji mluví o myšlenkovém proudu než o mysli a je pravda, že mysl zažíváme spíš jako neustálý proud vědomí a bdělosti než jako pevně danou entitu. A v tomto proudu nás naše jednání předurčuje k určitým budoucím zkušenostem, ať už negativním, nebo pozitivním. Proud vědomí řídí běh našeho života. V každém okamžiku si neustále utváříme vlastní karmický osud.

 

Můžeme změnit své myšlenky?

Kognitivní psychologie tvrdí, že naše přesvědčení formuje naše postoje, které zase na oplátku formují naše chování. Psychologové pak poukazují na to, že velmi často to nejsou okolnosti, které nás drží a vězní v určité práci, v životním stylu nebo ve vztahu – je to naše vlastní přesvědčení, které nás omezuje. Když nahradíte limitující přesvědčení „nemohu“ přesvědčením „mohu“, otevřou se před vámi nové obzory 🙂

Dobrá věc na zákonu karmy je ta, že je v naší moci vytvářet příčiny podle toho, jaké následky si přejeme. Mnoho lidí na Západě si karmu mylně vykládá jako osud nebo predestinaci. Domnívají se, že je to něco, nad čím nemají moc, co nemohou změnit, že je to všechno již dané a nemůžeme to změnit. To je však nepochopení. Jsme to my, kdo vytváří naši karmu, a můžeme ji velmi účinně měnit. Každý den našeho života vytváříme stovky a tisíce karmických příčin. Dokud však nejsme dostatečně bdělí a dbalí toho, kudy se ubírá naše mysl, ani si to neuvědomujeme. Tady znovu vidíme, jak je důležité, abychom zkrotili ztřeštěnou opici ve své mysli a byli plně přítomní v každém okamžiku.

Pokud chceme vědět, jak budeme žít v budoucnosti, měli bychom se podívat na to, jak myslíme a jednáme v současnosti. Jsme souhrnem všech rozhodnutí, která činíme. Nebo slovy dalajlamy: „Naše současná situace není něco, co by nás potkalo náhodou bez jakékoliv příčiny. Je to něco, co jsme si sami kousek po kousku vybudovali všemi předchozími rozhodnutími a jednáními, ať už tělem, řečí nebo myslí, které pramenilo z našich rozhodnutí.“

Strůjcem svého štěstí (i neštěstí)

I v těch nejzoufalejších podmínkách máme stále neomezenou možnost vytvářet pozitivní, nebo negativní karmu. Podívejme se na pár příkladů… Člověk, který přišel o práci. Nebo někdo, kdo se potýká s vážnou chorobou atp. V těchto případech se lidé mohou rozhodnout, jaký postoj zaujmou. Vždy se můžeme rozhodnout, jaký postoj zaujmeme. To předurčí naše následné zkušenosti.

Pochopitelnou reakcí může být zahořknutí, obviňování a sebelítost. Jenže takovým postojem se z karmického pohledu jenom vytváří další příčiny dalšího trápení v budoucnosti. Naopak tím, že se zbavíme sebestředného zaměření, můžete i v té nejhorší osudové ráně čelit s mnohem větší vyrovnaností, než by jinak bylo možné. Osobní tragédii lze proměnit v základ budoucího neomezeného štěstí.

Můžeme zde použít příklad z přírody a podívat se na podobnost se sázením. Aby semínko mohlo vyklíčit a vyrostla z něj zdravá rostlina, je zapotřebí půda, závlaha a sluneční svit. Podobné je to s karmou, i ona potřebuje správné podmínky, aby mohla dozrát. To je zcela zřejmé, říkáte si? Jenže často máme sklon zaměňovat semínka s podmínkami. V našem úsilí změnit vnější okolnosti svého života se často podobáme sedlákovi, který svou půdu důkladně pohnojí, nainstaluje nejmodernější závlahový systém a netrpělivě očekává hojnou úrodu, jenže… nezasadil jediné semínko 🙂

V souvislosti s karmou se uvádí i minulé životy, resp. co si neseme z minulých životů. Kdybychom tento konkrétní život vnímali jako korálek na šňůrce, byl by to jen poslední korálek v sáhodlouhé řadě korálků, která sahá až za obzor, kam dohlédneme, za naše chápání, do nekonečna. Téma minulých životů je na delší povídání a je mi jasné, že ne každý se ztotožňuje s touto myšlenkou. Ať už na minulé životy věříte nebo ne, jak krásně by nám tady na Zemi bylo, kdybychom se k sobě, ostatním a přírodě chovali co možná nejlépe? ❤

Myšlenka se projevuje jako slovo,

slovo se projevuje jako skutek,

skutky vytvářejí zvyk

a zvyk se upevňuje v charakter.

Proto si všímej svých myšlenek, pečlivě sleduj,

kudy se ubírají, a dbej na to, aby vycházely z lásky

a rodily se ze zájmu o všechny bytosti…

Tak jako stín následuje tělo,

tak se stáváme tím, na co myslíme.

 – Buddha (Dhammapada) –

Zdroje: ; David Michie, Buddhismus pro zaneprázdněné; www.wikipedie.cz; www.pixabay.com.

Napsat komentář

Close Menu