Ganéša – bůh se sloní hlavou

Ganéša – bůh se sloní hlavou

Ganéša je hinduistický bůh se čtyřmi pažemi a sloní hlavou, jeden z nejznámějších a nejuctívanějších hinduistických bohů. Jeho kult je velmi silný a sahá i za hranice Indie. Výraz „Ganéša“ se skládá ze dvou slov, prvním je GANA, což v překladu znamená „veškeré bytí, které má jméno a formu“. Druhým je slovo ISHA, které se překládá jako „Pán“, nebo také „Mistr“. Ganéša je jméno, jež bylo dáno druhému synovi Šivy, neboť právě on se stal pánem veškerého světa. Tento bůh je vzýván za účelem odstraňování překážek, hlavně na počátku všech důležitých věcí a činů, jako je třeba cestování, stavba domu, psaní knihy, ale také pro obdržení paranormálních sil a schopnosti rozlišování. Je rovněž bohem vzdělání, poznání a moudrosti, literatury a také krásných umění.

Veškeré duchovní rituály v hinduistické tradici začínají právě vzýváním boha Ganéši. V tantrické tradici se pak Ganéša považuje za ochránce a vůdce milostných vztahů, které se snaží vést k duchovnímu směřování. Je na něj pohlíženo jako na ztělesnění tantrických mysterií.

Ganéša bývá nejčastěji zobrazován jako malá zavalitá postava s velkým kulatým břichem, čtyřma rukama a sloní hlavou s jedním klem. Sloní hlava má představovat věrnost, inteligenci a sílu. Z té většinou vyčnívá jen jeden kel, který odkazuje na schopnost překonat veškeré formy dualismu. Jeho velké uši symbolizují moudrost a schopnost naslouchat zejména těm lidem, kteří vyžadují pomoc.

Ganéšův záměrně zakřivený chobot má představovat jeho schopnost odlišit skutečnost od iluze, naproti tomu symbol na čele symbolizuje jeho umění měřit minulost a budoucnost.Sloní břicho podle tradice obsahuje vesmíry a symbolizuje štědrost přírody a vyrovnanost. Každá noha Ganéši je obvykle v jiné poloze, naznačují tak důležitost jednak žití a jednak samotného bytí.

 Čtyři paže představují mysl, intelekt, ego a svědomí. Ve svých rukách drží nejčastěji sekyrku, oprátku a někdy také lasturu. V některých zobrazeních dělá čtvrtou rukou gesto, jímž dává najevo boží náklonnost, ale někdy bývá vyobrazen, kterak v ní drží ladhu (cizrnné cukroví) nebo má ruku v pozici lotosového květu. Občas bývá i doprovázen krysou, která je vlastně démonem, jehož Ganéša dříve porazil a poté ho přijal jako svůj povoz.

Zdroje: www.pixabay.com; https://cs.wikipedia.org

Napsat komentář

Close Menu