Magická kyvadla – 3. část

Magická kyvadla – 3. část

O kyvadlech jsem původně chtěla napsat jen jeden článek do časopisu, ale kyvadla, jakožto rozsáhlé téma, se sama přihlásila o slovo a článek je rozdělený na tři části. Jistě by se o kyvadlech dalo napsat i více, toto je jen úvod do práce s kyvadlem. Pokud hledáte více informací, podívejte se prosím na knihy uvedené na konci článku, tyto knihy se kyvadlům věnují podrobněji. 


  • První část článku o kyvadlech najdete na tomto odkazu, druhá část je zde (otevře se v novém okně). 

 

Práce s kyvadlem

Kyvadlo se zpravidla drží tak, že pravák jej drží pravou rukou a levák levou rukou. Možnosti držení jsou znázorněné na obrázku níže.

Pro úspěšnou práci s kyvadlem potřebujete tři předpoklady:

1.  Buďte uvolnění a vyrovnaní – koho značně rozptylují vnější vjemy, kdo je vnitřně nevyrovnaný, neklidný, přepracovaný nebo vyčerpaný, stěží se bude schopen soustředit na jemné vibrace. Měl by proto s prací s kyvadlem počkat tak dlouho, dokud se nezklidní a neodezní vnitřní napětí.

2.  Maximálně se soustřeďte na otázku, již jste kyvadlu položili.

3.  Vyvarujte se přehnané vztahovačnosti a sobectví – kdo práci s kyvadlem bere skutečně vážně, měl by ji provádět pouze kvůli pravdě a pro své bližní, ne aby ukojil případnou touhu po moci či odplatě.

Řeč kyvadla

  • Vezměte si kyvadlo do ruky a v duchu se ho zeptejte, jak ukazuje ano, následně jak ukazuje ne. Poté se zkuste zeptat, zda s vámi kyvadlo bude spolupracovat.
  • Pokud se kyvadlo nehoupe nebo neotáčí, pouze se chvěje, stojí, nereaguje, znamená to, buď že vám nemá co říct, že jste mu položili dlouhou otázku, které nerozumí, nebo že jste mu dali otázku nesrozumitelnou. Otázku upravte a zkuste to znovu.
  • Silná intenzita houpání nebo otáčení vám říká, že věc má velký význam, že máte správnou odpověď. Podle intenzity houpání lze usoudit, že to, na co kyvadlo poukázalo, se děje s větší či menší intenzitou, že je blízko nebo daleko.
  • Slabá intenzita houpání nebo otáčení vám říká, že věc má malý význam, že odpověď je třeba brát na vědomí, ale nedá se na ni 100% spoléhat.
  • Tabulky – při práci s kyvadlem se dají používat i tabulky, najdete je například v knize Zeptejte se kyvadla.
  • Důležité upozornění – nikdy kyvadlu nevnucujte odpověď. Cílem je zadat otázku, odpojit vlastní vůli, veškeré myšlenky, udělat si v hlavě jakési myšlenkové vzduchoprázdno a potom bude kyvadlo pracovat jako vysílač a přijímač zároveň. Chovejte se ke kyvadlu hezky. Klidně jej berte jako celoživotního rádce, dobrého kamaráda, který vám může dát v kritických chvílích nejednu dobrou odpověď, radu, nebo vás jen tak upozorní na něco, co se na vás chystá.
  • Zásadní informace, poučka: Kyvadlo vám nikdy neukáže seriózní zprávu ve věcech, které nejsou hmotné, nepramení z něčího mozku, těla a které nepramení z přírodních zákonů. Uvedeme to třeba na příkladu losování Sportky, Sazky a jim podobném. Nějaká čísla vždycky uhodnete, ale nikdy ne výherní! Je to proto, že čísla musíte kyvadlem losovat dříve, než jsou tažena (v té chvíli neexistují), a proto správná čísla nikdy neuhodnete. 

Cvičení dělá mistra

Žádný učený z nebe nespadl, říká se právem a tato moudrost se vztahuje i na práci s kyvadlem. Schopnost práce s kyvadlem souvisí s jednotou duše a ducha, a proto je úzce spojena s osobním vývojem toho, kdo s kyvadlem pracuje.

Čím více budete rozvíjet své duchovno, ducha a duši, tím více se bude vyvíjet síla kyvadla. Když se nezaujatě a bez ostychu otevřete vyšším duchovním vibracím, budete se postupně v myšlení a konání osvobozovat od materiálních a jiných tlaků. Potom jednota těla, duše a ducha, což jste vy, splyne s kyvadlem – nástrojem, jímž přijímáte vibrace a zviditelňujete je. 

Přejeme vám při práci s kyvadlem hodně trpělivosti… Rozvoj těchto schopností souvisí s prací na nás samotných a našem vědomí ❤

Pokud se vám kyvadla líbí a rádi byste si nějaké pořídili domů, podívejte se na náš eshop na tomto odkazu (otevře se v novém okně) 🕉

Zdroje: Josef Pavel Kreperát, Skrytá moc drahých kamenů; Margaret Ann Lembo, Základní kniha krystalů, minerálů a drahých kamenů; Cassandra Eason, Léčivá síla minerálů; Richard Webster, Magické kyvadlo; Nicola Schreiberová, Kyvadlo; Oldřich Rajsigl, Zeptejte se kyvadla.

Napsat komentář

Close Menu