Tajemné pyramidy – 2. část

Tajemné pyramidy – 2. část

Kam se vlastně pyramidy orientují? Nebo je to jedno? Jaké jsou léčebné účinky pyramid? Jak se pyramidy používají? Na to vše se podíváme v dnešním článku. 

Tento text navazuje na první článek o tajemných pyramidách. Odkaz na původní článek najdete tady (otevře se v novém okně). 

Orientace pyramidy

Při praktickém používání modelů (zmenšenin) pyramidy i při prováděných pokusech musíme vždy dbát na to, aby pyramida byla správně orientována. V pyramidách se koncentruje energie jen tehdy, když je její základna umístěna vodorovně a boční stěny směřují přesně ve směru sever-jih, východ-západ. Položíme-li pyramidu na její bok, nebo jí pootočíme, stane se z ní obyčejná konstrukce, neživý fyzický materiál. Pyramida nebude plnit požadovanou funkci a nebude účinná. 

Využití léčebných účinků pyramid

Pro vysvětlení léčebných účinků pyramid existuje několik teorií. Jedna říká, že léčebného účinku se dosahuje tím, že pyramida soustřeďuje a zesiluje zatím ještě neznámé energie až do úrovně, kdy je možné léčení. Jiná teorie zase uvádí, že atmosféra uvnitř pyramidy povzbuzuje urychlení enzymatického působení, které se podílí na efektech mumifikace, uchování a možná i zvyšování intenzity meditace. Toto vysvětlení účinků pyramid vedlo k návrhu léčby nepoddajných otoků pyramidou a snad i k účinné pomoci při regeneraci orgánů.

Při léčení se pyramidy přikládají na postižené nebo bolestivé místo na těle na pět až deset minut. Díky jejich speciálnímu tvaru tak mají tvořit jakési „kanály“ kosmické energie. Pyramidy se přikládají na tělo, aby přivedly energii do jeho postižené oblasti za účelem dosažení léčebného efektu. Při této terapii je nutné dbát na to, aby vždy jedna libovolná strana pyramidy byla orientována na sever, protože jen tak může být plně účinná.

Šungitová pyramida

Účinek je vždy možné zvýšit tím, když své vědomí při terapii zaměříme přímo na momentálně léčené místo. Pyramidky jsou vyráběny z různých materiálů. Pro léčení se nejvíce osvědčily pyramidy z křišťálu, růženínu, ametystu, orgonitu a šungitu.  

Zásady správného používání pyramid

Aby byla zajištěná správná činnost pyramidy, musí se dodržovat určité zásady pro její použití. Na základě provedených pokusů, zkoušek a praktického používání pyramid je možné stanovit několik zásadních podmínek pro jejich praktické použití:  

  • Pyramidy mohou mít různé rozměry, ale vždy musí být při jejich konstrukci zachovány poměry mezi jejími parametry;
  • velikost pyramidy je dána jejím předpokládaným využitím (například okruh působení šungitové pyramidy s délkou základny cca 5 cm je minimální dosah 5 m);
  • z hlediska funkce není rozhodující z jakého materiálu je pyramida vyrobena;
  • pyramida musí být vždy postavena základnou na rovné ploše;
  • pyramida by neměla být umístěna v blízkosti elektrického vedení, elektrických spotřebičů a elektřiny vůbec (výjimkou je šungitová pyramida), pod pyramidou by nemělo být uloženo žádné potrubí, elektrické vedení a také by tam neměla být spodní voda;
  • pyramida musí být vždy orientována přesně ve směru sever-jih (jedna libovolná strana směřující na severní pól Země);
  • pokud do pyramidy vkládáte předměty, tak by měly být uloženy jejich delší osou ve směru sever-jih (např. stonky bylin apod.);
  • pro činnost pyramidy není podmínkou, aby jednotlivé stěny pyramidy byly plné.

Zdroje: Jaroslav Hanuš, Tajemné pyramidy ve službách člověka; www.pixabay.com; https://cs.wikipedia.org

Napsat komentář

Close Menu