Tajemné pyramidy – 1. část

Tajemné pyramidy – 1. část

Pyramidy patří nepochybně mezi nejpozoruhodnější stavby v dějinách lidstva. Již ve starověku byly považovány za největší div světa. Dodnes zůstává záhadou technická stránka jejich vybudování, neboť ta by byla velkým problémem i pro dnešní vyspělou techniku. I v současnosti vzhlížíme k pyramidám s velkou pokorou a úctou i přesto, že již bylo mnohé z jejich tajemství odhaleno.

Od roku 1970 bylo objeveno mnoho způsobů využití účinků pyramid i v tak různorodých oborech jako je např. biochemie, zdravotnictví, zemědělství, elektronika nebo praktické využití pyramid pro drobné potřeby člověka. Tak například, dáme-li dovnitř pyramidy vejce, nezkazí se v ní, ale po několika dnech se úplně vysuší. Podobné pokusy byly prováděny i se sušením masa. Zdá se, že pyramidy tají ještě mnoho neznámého ve svém nitru, na co ještě nemáme dostatek odpovědí.

Pyramida v Louvru

Energie pyramidy

Naše Země se nachází pod stálým vlivem dvou protichůdných sil: podzemní a kosmické. Tyto síly spolu působí, udržují rovnováhu, harmonii a život na Zemi. Když dojde k poruše této rovnováhy, stávají se nevysvětlitelné příhody a lidé častěji umírají na různé nemoci. Pyramida má schopnost obě tyto síly koncentrovat a umožňuje jejich ovládání. Uvádí se, že model pyramidy, představující zmenšeninu Cheopsovy pyramidy při zachování jejích základních parametrů, je prý v současnosti jedním z mála zařízení, umožňující skutečnou likvidaci škodlivého zemského záření v našich obydlích.

Kromě jiného je dokázáno, že zvětšením velikosti modelu pyramidy narůstá energie záření. To znamená, že dosah účinků pyramidy je závislý na jejích geometrických rozměrech.

V každém modelu pyramidy, i v tom malém, spolu působí tři druhy energie:

  • Energie elektrická – emitovaná vrcholem
  • Energie magnetická – vyzařovaná bočními stěnami
  • Energie mentální – tzv. faktor pointinga, polarizovaný na „zeleno“, s tzv. mumifikačním účinkem

Díky tomu, že pyramida má optimální proporce, shromažďuje ve svých útrobách životní energii pocházející z hloubky Země a okolního prostoru. Energie v pyramidě proudí směrem od její základny k vrcholu formou vln o délkách odpovídajících devíti základním barvám vesmíru. Pyramida tuto energii současně emituje (vyzařuje) stěnami do nitra ve všech směrech. Uvedená energie velmi blahodárně působí na člověka a jeho prostředí. Mluvíme o takzvané pyramidální energii, která má různé využití. Může posilovat organizmus, zvětšovat vitalitu, omlazovat, léčit lidi, zvířata a pomáhat rostlinám v jejich růstu, zmírňovat bolesti, urychlovat hojení ran, pohmožděnin a popálenin, umožnit zdravé sny, neutralizovat negativní záření vodních toků (geopatogenní zóny), energetizovat potraviny, nápoje a vodu pro pití i zalévání na zahrádce, ošetřovat těla a kultury rostlin.

Chufuův pyramidový komplex

Chufuova pyramida (též Cheopsova pyramida nebo Velká pyramida) je největší pyramida v Egyptě, největší známá kamenná stavba vybudovaná v období starověku, první a současně jediný do dnešní doby zachovaný z klasických divů světa. Dnes je pokládána za nejcharakterističtější symbol staroegyptské civilizace. Tato pyramida se nachází nedaleko egyptského hlavního města Káhiry.

Na Gízské plošině se nacházejí tři hlavní pyramidy: Cheopsova pyramida (která je z nich největší), o něco menší Rachefova pyramida ležící několik desítek metrů jihozápadně a nejmenší Menkaureova pyramida, která se opět nachází několik set metrů jihozápadně od předešlé pyramidy. Vedle těchto světově proslulých monumentů se zde nachází množství menších satelitních staveb, které jsou známé jako pyramidy královen. Velkou, a zatím nezodpovězenou, otázkou je vlastní technologie stavby, kde se spekuluje o možnostech užití zvedacích nástrojů nebo použití ramp. Východně od pyramid stojí Velká sfinga, největší socha na světě vytesaná z jednoho kusu kamene.

Chufuův pyramidový komplex

Pyramidy v Gíze jsou řazeny mezi Sedm divů světa a jsou zároveň jedinými stavbami z tohoto seznamu, které se dochovaly až do současnosti.

Zdroje: Jaroslav Hanuš, Tajemné pyramidy ve službách člověka; www.pixabay.com; https://cs.wikipedia.org

Napsat komentář

Close Menu