Šungit

Šungit

O šungitu jsme psali již ve starším článku zde na blogu, zaměřili jsme se však hlavně na jeho schopnost filtrace vody. V tomto článku se podíváme na šungit detailněji. Odkaz na starší článek o filtraci vody naleznete zde  (otevře se v novém okně).

Šungit je nejstarším minerálem na planetě Zemi obsahujícím uhlík. Jeho název je odvozen podle karelské vesnice Šuňga u Oněžského jezera, kde byla ložiska šungitu nalezena. Jeho neobyčejné léčitelské vlastnosti byly v Rusku známé už před staletími, jen se mu původně říkalo „břidličný kámen“. Koupele a nápoje ve vodě s břidličným kamenem měly schopnost uzdravovat.

Zatímco vlastnosti šungitu jsou vědecky ověřené, jeho původ zůstává obestřen tajemstvím. Klasické uhlíkové horniny vznikaly díky rozkladu organických látek rostlinného nebo živočišného původu. Stáří šungitu se ale odhaduje na dvě miliardy let a v té době na naší planetě podle vědeckých expertů nebyl žádný výskyt rostlin ani živočichů. Některé hypotézy jsou postavené na teorii, že šungit vznikl ze sedimentů pravěkého moře obsahujících mikroskopické organismy. Jiné hypotézy zahrnují domněnky o bouřlivých tektonických a vulkanických procesech, kterými planeta Země kdysi procházela. 

šungit_jin_jang

Řada vědců zastává také názor, že vznik šungitu je důsledkem slunečních erupcí. Obrovský výron sluneční hmoty podle nich vyvolal v atmosféře a zemské kůře silné elektrické proudy, což vedlo k utváření podmínek pro polymerizaci uhlovodíkových plynů. Další z verzí je kosmický původ zvláštního minerálu. Údajně vznikl po pádu meteoritu nebo zaniklé planety, na které organický život existoval. Této verzi nahrává fakt, že se šungit skládá převážně z molekul strukturou připomínající fotbalový míč. Šungit obsahuje křemík a uhlík v neobvyklé formě tzv. fullerenů, jež byly nejprve objeveny ve výzkumných laboratořích při pokusech s modelováním procesů probíhajících v kosmu. Přírodní fullereny byly poprvé nalezeny až v karelských šungitech. Spektrum využití šungitu je velmi široké, protože má mimořádné účinky.

Dezinfikuje a čistí vodu, ničí původce střevních zánětů i některé skupiny streptokoků. Také dokáže z vody odstranit těžké kovy, železité přísady a organické sloučeniny obsahující chlór, dusičnany a amoniak. Vodu obohacuje stopovými prvky v optimálním množství a také mění její energeticko-informační strukturu, nabíjí ji a obohacuje.

Šungit do vody

Druhy šungitu:

  • První typ – tzv. „elitní“, je nejcennější, tvořen 100% uhlíkem, špatně se opracovává
  • Druhý typ – obsah čistého uhlíku zhruba 80 %
  • Třetí typ – obsahuje 30 % uhlíku, vhodný na úpravu vody

Šungit rovněž efektivně pohlcuje elektromagnetické záření a neutralizuje geopatogenní vlivy. Naše životní prostředí ovlivňuje záření Země, Slunce, Měsíce a dalších kosmických těles. Za patogenní záření je považováno takové, které působí škodlivě na naše zdraví. Místo, kde toto škodlivé záření vystupuje ze Země, nazýváme geopatogenní zónou, přičemž většinou jde o geologické anomálie, jako jsou zlomy, poklesy, místa s podzemními vodními toky apod. K těmto nepříznivým vlivům se přidávají ještě další zatěžující vlivy vytvořené člověkem, jako je např. elektromagnetický smog, což je směs frekvencí všech pásem, vysílačů s velkými výkony, mobilních telefonů, vyzařování silnoproudých vedení atd. Právě proti tomuto elektromagnetickému smogu a neutralizaci geopatogenních zón nám také mohou pomoci šungitové pyramidy, o těch se ale dozvíme více až v dalším článku 😊

Napsat komentář

Close Menu