Kořenová čakra: Múladhára

Kořenová čakra: Múladhára

Tento článek navazuje na článek “Čakry a energie”, zde se podíváme blíže na první čakru, tzv. kořenovou. V sanskrtu je kořenová čakra pod označením Múladhára, pojí se s ní slabika LAM a její název se dá přeložit jako: múl = kořen, ádhar = základ.

Leží na základně páteře v oblasti kostrče. Témata s ní spojená se týkají pocitů sounáležitosti se zemí a s fyzickým tělem. Živlem první čakry je země.

Otevřená první čakra nám pomáhá manifestovat archetyp Matky Země. Matka Země je ta část naší bytosti, která se soucitně stará o zemi a všechny její bytosti. Je to ta část naší povahy, která cítí spojení se zemí a s tělem. Je-li v nás přítomno já Matky Země, cítíme se na této planetě doma. Víme, že je zde pro nás místo a že o nás bude postaráno, stejně jako i my sami se staráme o druhé a o přírodu.

Jestliže je první čakra zablokovaná, máme sklon manifestovat negativní archetyp Oběti. Oběť je ta naše část, které se zdá, že se jí nedostává dostatečné pozornosti a péče. Můžeme se cítit nejistí a ustrašení, distancujeme se od těla i od ostatních. Lidé, jejichž kořenová čakra je zablokovaná, mají často pocit, že si nezaslouží zabírat prostor na této planetě.

Nadměrně otevřená první čakra se zpravidla manifestuje extrémním materialismem a nenasytností. Démonem Múladhára čakry je strach. Afirmace pro tuto čakru zní: „Mám právo být; mám právo na existenci.“

Múladhára

V zobrazení múládhára čakry nalézáme lotos se čtyřmi okvětními plátky. Ty značí čtyři vnitřní funkce – mysl (manas), intelekt (buddhi), vědomí (čitta) a ego (ahamkára), které mají v této čakře své kořeny.

Symboly múládhára čakry jsou charakteristické svou energií a pohybem kupředu. Život znamená vědomí a vědomí stále usiluje o vývoj. Barvou múládhára čakry je červená, barva šakti. Šakti znamená probuzení, pohyb, vývoj, energie. Červená barva symbolizuje probuzení spícího vědomí do stavu aktivního bdělého vědomí.

Zvířetem přiřazeným k múládhára čakře je slon se sedmi choboty. Je symbolem moudrosti; sedm chobotů značí sedm pokladů země (sapta dhátu). 

Kořenová čakra

Dalším symbolem této čakry je trojúhelník obrácený na špičku. Ten má dva významy. Na jedné straně naznačuje, že vesmírná energie je vtahována do čakry a vedena dolů jako do trychtýře, a na druhé straně v něm můžeme spatřovat rozpínání směrem vzhůru. Vrchol trojúhelníku směřující dolů je výchozím bodem, semenem; jeho strany vzpínající se vzhůru značí rozšiřování vědomí směrem k lidské úrovni vědomí.

Zdroje: Biff Mithoefer, Jin jóga; www.yogatime.tv; www.joga.cz

Napsat komentář

Close Menu