Čištění a nabíjení kamenů – část 17. – Tygří oko

Čištění a nabíjení kamenů – část 17. – Tygří oko

Tygří oko: Kámen radosti a duševní rovnováhy

Tygří oko nás učí otevřenosti a aktivnímu pohledu na svět, vštěpuje nám vůli po seberealizaci a ukazuje nám, že celý koloběh života je v neustálém pohybu a proměně. Posiluje vůli a koncentraci, tiší nervy, zahání černé myšlenky a pocit beznaděje. Nosí se jako talisman před všemi formami nebezpečí. 

 Jeho léčebný efekt spočívá v tom, že dokáže celý organismus prohřát, probudit jej z malátného stavu k sebezáchovné vitalitě. Jeho centrem je solar plexus, kde kromě jiného i aktivuje sníženou funkci smyslových orgánů, jejichž oslabení bývá často způsobeno emotivními blokádami. Dále aktivuje pohybové centrum vegetativního nervového systému, reguluje látkovou výměnu, podporuje funkci jater a pomáhá při hepatitidě. Jeho voda (ráno, na lačný žaludek) podporuje léčbu chorob kostí a kloubů.

Vlastnosti kamene: Zlaté tygří oko je křemen (oxid křemičitý), pseudomorfóza s efektem kočičího oka žlutého až hnědého zbarvení. Předpokládá se, že tygří oko vzniklo nahrazením krocidolitu (odrůda azbestu) křemenem, ale existují i novější teorie o souběžném růstu těchto dvou minerálů. Barva je dána oxidací vláken krocidolitu, jež dává vzniknout vodnatému oxidu železitému. 

Očista a nabíjení: Čistíme pod proudem vlažné vody. Kameny nabíjíme bez problémů na přímém slunci tak dlouho, dokud opět necítíme jejich původní energii. 

Zdroje: Josef Pavel Kreperát, Skrytá moc drahých kamenů; Margaret Ann Lembo, Základní kniha krystalů, minerálů a drahých kamenů

Napsat komentář

Close Menu