Čakry a energie

Čakry a energie

Dle čakra nauky je na lidském těle 88 tisíc center (čaker), z nichž ovšem většina plní v energetickém systému člověka jen podpůrnou úlohu. Několik desítek center, tzv. vedlejších, která se nalézají zejména na dlaních, chodidlech a zádech, má sice již na naše zdraví podstatnější vliv, rozhodujícími jsou však centra hlavní, jichž je 7 a jež probíhají vertikální osou těla – od konečníku k temeni.

Číslo, které uvádí tradiční jógová literatura, vychází buď z čaker nalézajících se v průsečíku každého nádí (“kanálky”, nebo “žíly”, kterými protéká pránická životní energie), nebo z počtu hlavních čaker, jichž se obvykle uvádí pět až osm. 

Tantrický model, jenž je nejrozšířenější, byl vyvinut v jedenáctém století a popsán v Sat-Chakra-Nirupana, představuje sedm čaker popsaných jako emanace božského vědomí.

Typická vlastnost čaker je, že se projevují neustávajícími krouživými pohyby vířivého charakteru, čemuž odpovídá jejich název čakra, jež znamená v doslovném překladu kolo. Podle směru víru čakra energii buď vstřebává, nebo vyzařuje.

Každá z těchto čaker, jejichž sídlo je v éterickém těle člověka, má odpovídající barvu a specifické vlastnosti, které ovlivňují vždy jen určité oblasti těla.

Pokud dojde k blokádě v některé z čaker a v jejich propojení, nebo i jen narušení jejich rovnováhy, dojde postupně i k disharmonii v lidském těle, která se zprvu projeví poruchami a v mezních případech nakonec i nemocemi. Tomu lze již v počátku zabránit vhodnou podporou těchto energeticky oslabených, přetížených nebo blokovaných míst, k čemuž nám mohou pomoci i drahé kameny.

Všechny čakry, s výjimkou sedmé, jsou spojeny s určitým živlem a pohlíží se na ně jako na rezervoár energie daného živlu.

Přehled čaker:

1. Kořenová čakra (Múládhára) – červená barva

2. Křížová čakra (Svadhištána) – oranžová barva

3. Čakra Solar plexus (Manipura) – žlutá barva

4. Srdeční čakra (Anaháta) – zelená nebo růžová barva

5. Krční čakra (Višuddhi) – světle modrá barva

6. Čakra třetího oka (Adžňá) – tmavě modrá barva, indigo

7. Korunní čakra (Sahasrára) – fialová nebo zlatá barva

Zdroje: Biff Mithoefer, Jin jóga; Josef Pavel Kreperát, Skrytá moc drahých kamenů; Mark Stephens, Vyučujeme jógu

Napsat komentář

Close Menu